Dobbelttænkning i klimadebatten om isens afsmeltning på Arktis

Det går langt hurtigere med isens afsmeltning, end modellerne kan forudsige, advarer klimaforskere i ny analyse.

Nok så bemærkelsesværdigt er det, at den målte afsmeltning år for år markant overstiger, hvad klimaforskernes modeller har forudsagt.

»Når vi sammenligner den hastighed af istab, vi ser i dag, med klimamodellerne, så forløber istabet meget hastigere, end flertallet af modeller er i stand til at opfange,« sagde Julienne Stroeve i september 2012 i et filmet interview fra ekspeditionen til Arktis.

»Det er, som om vi udfører et eksperiment i blinde. Vi ved virkelig ikke, hvad resultatet bliver,« advarede hun dengang og spåede, at Arktis kan blive isfri om sommeren inden for de nærmeste 20-30 år.

(...)

FN’s klimapanel IPCC har netop offentliggjort den digre baggrundsrapport bag den statusvurdering for klodens klima, der blev fremlagt i efteråret, og i denne baggrundsrapport fortælles om en temperaturstigning på årsbasis i Arktis på 8,5 grader i år 2100 ved en business as usual-udvikling. De beregninger, der ligger til grund for IPCC-rapporten, er ældre end den ny analyse fra Stroeve, Overland og kolleger.

/ Arktis kan blive 13 grader varmere i dette århundrede (Information.dk) (27. februar 2014)

Tjah, hvad skal jeg sige.

Dejligt med ærlighed fra "forskere" & "videnskabsfolk", der selv indrømmer at deres simple klimamodeller ikke kan beskrive klimaet på jorden i takt med at det sker.

De indrømmer selv, at deres klimamodeller ikke kan forudsige afsmeltningen på Arktis. Altså kun for en del af kloden.

Deres klimamodeller virker ikke.

De er uden hold i virkeligheden.

Men alligevel bliver disse klimamodeller brugt som grundlag for at spå om klimaet i år 2100.

Reelt er det et eksempel på dobbelttænkning fra George Orwells bog "1984":

"[E]vnen til samtidig at have to modstridende meninger og at tro på dem begge.

[…] At fortælle bevidste løgne og samtidig være overbevist om deres sandhed, at glemme enhver kendsgerning, som er blevet ubehagelig, og så, når det atter bliver nødvendigt, at hale den frem fra glemselen så længe man har brug for den, at benægte eksistensen af en objektiv virkelighed og samtidig regne med den virkelighed, som man benægter – alt dette er uomgængeligt nødvendigt.

Selv når man bruger ordet dobbelttænkning, er det nødvendigt at anvende dobbelttænkning.

For ved at bruge ordet indrømmer man, at man forvansker virkeligheden, og dernæst udsletter man denne viden ved hjælp af dobbelttænkning, og så videre i det uendelige, således at løgnen altid er et skrid(t) forud for sandheden."

&

"Han (Winston Smith) fortabte sig i dobbelttænkningens labyrintverden.

At vide og ikke at vide, at være overbevist om, at man holdt sig strengt til sandheden, medens man fortalte omhyggeligt konstruerede løgne; samtidig at have to meninger, som ophævede hinanden, at vide, at de var modstridende, og tro på dem begge;

at bruge logik mod logik, at lade hånt om moralen og samtidig hævde, at man selv levede efter den, at tro, at demokrati var umuligt, og at Partiet var demokratiets vogter;

at glemme alt, og så komme i tanker om det igen, når der var brug for det, og derpå omgående glemme det igen og fremfor alt anvende samme fremgangsmåde på selve denne fremgangsmåde. Det var det mest raffinerede af det hele: bevidst at fremkalde glemsel og derpå at glemme den selvsuggestion, man lige havde foretaget. Selve det at forstå ordet "dobbelttænkning" krævede dobbelttænkning."

Dobbelttænkning (1984) - Wikipedia, den frie encyklopædi (Wikipedia.org)

Måske får vi aldrig "sandheden" at vide om klimaet.

Andet end at der for nogle kan tjenes styrtende med penge for foredrag for at udtale spådomme om klimaet i 2100.

Visse "meteoroger" kolporterer sig op til "klimaeksperter", hvor de uden selvkritik fremfører IPCCs statistiske prognoser for år 2100.

Det er om 86 år !

Det er om mere end 31.025 dage.

Vejrudsigten forudsiger kun vejret 5 dage frem med høj statistisk sandsynlighed.

Meteorologi bruger også historiske data som grundlag for at spå om vejret. Ligesom klimavidenskaben.

Jeg vil godt udfordre IPCC til at spå om vejret de næste 365 dage.

Det må de jo kunne gøre med 100 procents statistisk sikkerhed - ifølge dem selv.

Spred kritik

FlemmingLeer
Klimaloegnen.dk

Comments

Dobbelttænkning

Jeg vil gerne komme med en kommentar, der måske ikke har så meget med dobbelttænkning at gøre, men jeg synes det er vigtigt. Jeg har Palle Laurings Danmarkshistorie i 10 bind, og i det første der hedder De byggede riget og som udkom 1954, starter han med istiden og så står der ordret: Det er endnu ikke klart, hvad grunden er. Luftens kulsyreindhold spiller en rolle, måske betyder solpletterne mere, men klimaet blir koldere, tilsidst så koldt, at sneen ikke kan smelte om sommeren. Citat slut. Det vidste de altså for 60-70 år siden, men klimaforskerne vil gerne give indtryk af at det er ny forskning. Svindel! Venlig hilsen Ole Larsen.