Klimateoriens modstridende tanker - Verdens største kollektive kognitive dissonans

Det bliver noget værre vås, når FNs klimapanel (IPCC) hævder at kunne forudsige klimaet i år 2100 på baggrund af en ufuldstændig viden & historiske data om temperaturer.

Med andre ord hævder "klimavidenskaben" at kunne forudsige klimaet om 87 år !

Hvis FNs klimapanel kan forudsige dette med høj statistisk sikkerhed, så synes jeg at IPCC skulle forudsige vejrudsigten det næste år.

I det hele taget er det nok det mest udprægede eksempel idag på kognitiv dissonans. Nok den største kollektive kognitive dissonans til dato.

Kognitiv dissonans er kort fortalt, hvor 2 holdninger eller tanker strider imod hinanden.

I tilfældet med den menneskeskabte globale opvarmning accepteres vidt & bredt, at klimaet kan forudsiges i år 2100. Altså om 87 år på baggrund af, hvad der må siges at være ufuldstændige klimamodeller !

Men samtidigt accepteres også meteorologers maksimale prognoser 5 dage frem baseret på statistiske data med fremskrivning af dem.

Jeg har i lang tid undret mig over, at såkaldte inteligente mennesker i politik & journalistik accepterer disse modstridende holdninger.

& jeg er efterhånden kommet frem til, at "klimavidenskaben" om den nært forestående jordens undergang med 1000 meter havvandsstigning med udradering af alle kystbyer er blevet til en religion. (Mange vil ikke acceptere 1000 meters havvandsstigning, så hvorfor accepterer "journalister" 7 meters havvandsstigning ?)

Det handler ikke om viden, men om en religion a la dommedagsreligion. & det er en religion, som mange forsikringsselskaber tjener styrtende med penge på igennem forhøjelse af forsikringspræmier. For du har jo nok hørt i pressen, at alle vandoversvømmelser skyldes klimapåvirkninger.

Men i realiteten er det bare med til at sikre profitten hos forsikringsselskaberne & ikke mindst aktionærerne.

Den menneskeskabte globale opvarmning er blevet en profitabel branche, som er blevet en levevej for mange. Livets formål er blevet at redde jorden fra dens undergang.

Hvem kan argumenterer imod det ?

For hver dag kommer der genbekræftigelser af at jordens undergang er nært forestående.

Jeg er ikke imod bevægelsen væk fra fossile brændstoffer som grundlag for energiforsyningen her i Danmark eller på globalt plan. Jeg mener, at vedvarende energi skal danne grundlag for samfundet.

Men det skal ikke ske på grundlag af en klimaløgn.

Jeg går ind for udstrakt demokrati i alle aspekter af samfundet. Videnskab er bare det eneste sted, hvor koncensusmodellen som FNs klimapanel benytter sig af ikke virker. Den virker faktisk modsat, hvor en allerede fast holdning om klimaet stort ikke kan bevæges i en realistisk tilgang til det aktuelle klima.

Siden FNs klimapanel (IPCC) mener at kunne forudsige klimaet i år 2100 vil jeg gerne udfordre dem til at lave vejrprognoser for samtlige lande & byer de næste 365 dage ned til minuttet.

Det kan de ikke.

Istedet bør alle indtage en mere realistisk holdning til IPCC som en ufuldstændig videnskab.

IPCC er ikke andet end spåmænd, som danner grundlag for verdens største kollektive kognitive dissonans.

For man ikke både acceptere meterologers begrænsede vejrudsigt i 5 dage & IPCCs klimaudsigt for klimaet om 31755 dage !

Læs mere om / kognitiv dissonans på Wikipedia.org