Der har været varmere på Grønland i 1930´erne med mindre Gletscher is end idag

Gletsjerne i Sydøstgrønland er på kraftig retur med den nuværende globale opvarmning. Men ny forskning på Københavns Universitet viser nu, at gletsjerne også er robuste og kan gendannes i løbet af relativ kort tid, hvis klimaet ændrer sig i koldere retning.

Forskernes resultater bygger bl.a. på en samling danske luftfotos fra 30’erne, kombineret med moderne metoder som satellit-overvågning, computerbearbejdning af data og feltarbejde. Forskningsresultaterne har vakt så stor international opsigt, at de er offentliggjort som forsidehistorie i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature Geoscience.
 
- Det er lykkes os at få et overblik over gletsjernes udvikling over en periode på 80 år. Det er første gang nogensinde, når det handler om studier af gletsjere i Grønland i vores egen samtid. Konklusionen er, at gletsjerne er robuste og gendannes på relativ kort tid, hvis klimaet bliver koldere, som det har været i en periode siden 40'erne, siger ph.d.-studerende og en af hovedmændene bag projektet, Anders Bjørk fra Grundforskningscenter for GeoGenetik på Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet.
 
Han tilføjer:
 
- Det meste af det videnskabelige grundlag, modeller og teorier om gletsjere i Grønland og den globale opvarmnings indvirkning på dem bygger på observationer fra satellitter gennem de seneste ti år. Eller også har forskerne været nødsaget til at foretage sammenligninger mellem nutidens triste kendsgerning om afsmeltningen af gletsjerne i Grønland og situationen for tusinder af år siden, hvor klimaet også havde sine ups and downs, hvad angår temperaturforskelle og dermed ændringer i naturen.

(...)

- Vi har undersøgt ikke færre end 132 gletsjere på en 600 km lang strækning i Sydøstgrønland. Både dem som har deres udspring på land og dem som 'lever og kælve' i vandet. I den sammenhæng spiller de gamle luftfotos af kyststrækningerne en væsentlig rolle. Ud fra disse luftfotos, andre taget af amerikanerne under krigen, andre igen i 70'erne og 80'erne og satellitfotos eller spionfotos fra 60'erne under Den Kolde Krig har vi kunnet dannet os et klart billede af, hvordan gletsjerne har udviklet sig over en så relativ kort periode i historisk sammenhæng. Bl.a. var der varme temperaturer i begyndelsen af 20’erne og 30’erne på højde med dem i dag, som påvirkede gletsjernes afsmeltning. Mange gletsjere oplevede dengang en afsmeltning på højde og højere, end hvad vi har set de seneste 10 år. Da det senere blev koldere igen i 50-60'erne stoppede afsmeltningen og for en stor dels vedkommende begyndte gletsjerne rent faktisk at vokse, siger lektor og forskningsleder Kurt H. Kjær og understreger:
 
- Men der skal ikke herske tvivl om, at hvis det fortsætter med at blive varmere og varme i Grønland, så har vi store problemer med afsmeltningen af gletsjerne. Det ser vi allerede nu på de gletsjere, som befinder sig i vandet, hvor ændringer i temperatur og havstrømme har indflydelse. Og en anden bemærkelsesværdig opdagelse, som vi gjorde, da vi undersøgte gletsjerne, var, at ændringerne ikke kun er lokale, men at de rammer regionalt - hele området.

Fundet her:
/ Gamle luftfotos skaffer ny viden om gletsjerne i Grønland (nyheder.ku.dk) (29. maj 2012)

Tak til Kristian P. Tarp for ovennævnte henvisning.

Nyheden blev omtalt i kl. 12 Radioavisen den 29. maj 2012 allersidst:

http://podcast.dr.dk/P1/Radioavisen/2012/Radioavisen_1205291200.mp3

Via

[/ Podcast DR Radioavisen (DR Online)]

Apropos tirsdagens nyhed om fund af Knud Rasmussens billeder af gletschere, som viser at jorden ikke går under & at FNs klimapanel (IPCC) er en flok døgenigter, som manipulerer groft med offentligheden.

Man kan ikke lave klimaforudsigelser baseret på ufuldstændig forståelse af klimaet & IPCC kan ikke forudsige klimaet i år 2100 med nogen som helst statistisk sikkerhed.

Hvis IPCC kunne det skulle de tage at lave vejrudsigten det næste år frem istedet for DMIs, som kun forudsiger 5 dage frem med stor statistisk usikkerhed.

Hvorfor spørger ingen om det nu også rigtigt med det der klimakatastrofe ?

De eneste som tjener fedt er - Al Gore, som i England formidler klimakvoter & forsikringssselskaber, der hæver forsikringerne under dække af "klimapåvirkninger".

& så har jeg ikke engang nævnt Maldiverne.

Drivkraften bag klimaspøgelset er: frygt.

http://www.klimaloegnen.dk/1/2011-47-8-ar-med-statisk-temperaturer-afliver-menneskeskabt-global-opvarmning-fra-co2

 
Men siden at det har været varmere i 1930´erne, hvorfor eksisterer der så de nuttede rovdyr isbjørne ?
 
De burde jo logisk set have været udryddet.