Ny klimaforskning viser at grønne by områder binder store co2 mængder

DR P1 Orientering den 13. juli 2011:

Det er typisk i byområderne, at de store industriområder lukker kuldioxid ud i døgndrift, mens personbilerne holder side om side i myldretids-køer med motorerne tændt. Men ny forskning tyder på at byerne ikke kun har en negativ effekt på det globale CO2-regnskab.

I de hidtidige opgørelser af klodens evne til at absorbere kulstof er der blevet skelnet skarpt mellem byområder - der udleder CO2 - og så planetens skove, landbrug og andre grønne områder der har stået alene med den sisyfos-opgave det er, at omsætte al det CO2 der bliver lukket ud i byerne til kulhydrater med en hjælpende hånd fra solen og noget vand - det er den proces man kalder fotosyntese.

Men de nye resultater fra britiske forskere tyder på at byområderne selv kan være med til at løfte ansvaret for at binde kulstof.

Af Brita Kvist

Hør indslaget på:

/ Store mængder CO2 er lagret i de grønne områder i klodens byer (DR Online) (13. juli 2011)

Se også kommentar til ovenstående på:

/ Grønne by områder binder CO2 i store mængder - men FNs klimapanel sætter det til 0 (Denmarkonline.dk)