Om den massive bombardement af klimafakta

Jeg bliver dagligt udfordret på det oprindelige grundlag for denne blog på alle medieplatformer i fjernsyn & på internettet. Uanset hvor jeg ser hen bliver jeg mødt med nye "opdagelser", som drypvis sniger sig ind på mig.

Jeg må indrømme, at jeg nogle tænker ved mig selv om jeg nu har fat i noget eller om jeg tager fejl. Jeg bliver noget i tvivl. Men så læser jeg baggrunden for denne blog: Om Klimaloegnen.dk, som igen får mig tilbage på rette spor.

Og jeg kan kun endnu engang konstatere, at man kan ikke forudsige noget som helst om klimaet om 91 år ! & jeg forstår ikke, at spåmænd har overtaget dagsordenen & især journalisters manglende kritiske kildetilgang.

Det får mig til at fundere over bevæggrunden for "klimadebatten".

Er co2 spøgelset grundlæggende et middel for at nå et mål om et samfund baseret på ikke-fossilt brændstof ?

Jeg er ikke imod vedvarende energi - tværtimod mener jeg, at det er fremtiden.

Men jeg vender mig imod den mulige manipulation af mennesker.

Grundlæggende har jeg den holdning, at ethvert problem & mål skal defineres på et oplyst grundlag. Ingen skal manipuleres til at tage den ene løsning frem for en anden !

Samtidigt er jeg igennem denne observation blevet opmærksom på andre politikområder i medierne, hvor den samme tendens gør sig gældende - dog i mindre udpræget omfang.