Mindre solpletter kan måske modvirke temperaturstigninger på jorden

Fra Aktuel Naturvidenskab nr. 3/2009

Solen på slingrekurs (pdf)
Solens magnetfelt varierer i styrke næsten som et urværk med en cyklus på 11 år. Men lige nu er urværket ude af takt, idet magnetfeltet er stærkt svækket på et tidspunkt, hvor det burde være tiltagende i styrke.

Konsekvenser for klimaet?

En interessant konsekvens af den svækkede solvind er, at heliosfæren, som virker som et magnetisk “beskyttelsesskjold” mod den interstellare og ener- girige kosmiske stråling, også er svækket. Derfor kan vi for- vente mange flere energirige kosmiske stråler nu, hvor sol- vinden er aftagende. Dette kan have konsekvens for de klimatiske forhold på Jorden, da visse undersøgelser tyder på, at der er en sammenhæng mellem skydannelse og mængden af energirige kosmiske stråler.

Om det vil ændre afgørende på Jordens klima er dog omdiskuteret. Og det er nok meget optimistisk at forvente, at den aftagende solaktivitet kan modvirke den globale opvarmning, som tilskrives udledningen af drivhusgasser. Meget afhænger naturligvis af, hvor svagt magnetfeltet egentligt bliver. Hvis vi når ned på niveauer svarende til under Maunder Minimum for solpletterne, kan det vise sig at få afgørende konsekvenser for Jorden og dens klima.

Der er nemlig meget som tyder på, at der er en sammenhæng mellem Maunder Minimum og det, vi klimatisk kalder “den lille istid”. Det var en periode, hvor klimaet på Jorden var væsentligt koldere end nu, og hvor gletscherne over alt på Jorden bredte sig. De kommende måneder og år vil vise, hvor svagt magnetfeltet egentligt er blevet, og lige nu venter vi på, hvornår og om den nye solpletcyklus kommer i gang. Et af de spændende aspekter ved, at Solen lige nu ser ud til at ændre sit magnetfelt radikalt, er, at vi ved studiet af ændringerne får en chance for at teste vore teorier og modeller og evt. se bort fra de modeller, som ikke kan for klare de magnetiske variationer, vi observerer. Det er derfor en meget spændende tid for solfysikken.
Kilde: side 5 i ovenstående pdf

Indhold 3-2009 (Aktuel Naturvidenskab)

Se også:
Danske forskere: Lav aktivitet på Solen kan give os mini-istid (Ing.dk) (6. juli 2009)

Læs mere på:
http://sohowww.nascom.nasa.gov

Via
[Kristeligt Dagblad]